Stichting Dierenvoedselbank Purmerend

Samen sterk voor onze vrienden

Onze missie

Onze missie van de Dierenvoedselbank Purmerend is om huisdieren in financiële nood te ondersteunen door hen en hun eigenaren te voorzien van voedsel en andere essentiële benodigdheden. Deze missie komt voort uit de overtuiging dat alle huisdieren recht hebben op goede voeding en verzorging, ongeacht de financiële situatie van hun eigenaren. 

Doelstellingen:
     Huisdieren voorzien van hoogwaardig voedsel: Een van de belangrijkste doelstellingen van de Dierenvoedselbank Purmerend is om huisdieren te voorzien van voedzame voeding om hun gezondheid te ondersteunen, ondanks de financiële beperkingen van hun eigenaren.
     Ondersteuning bieden aan huisdiereigenaren in financiële nood: De voedselbank streeft ernaar om een bron van steun te zijn voor huisdiereigenaren die het moeilijk hebben door gratis voedsel en benodigdheden te verstrekken, waardoor ze financiële druk kunnen verlichten.
     Voorlichting en bewustwording: Het bevorderen van bewustwording over huisdierenwelzijn en verantwoordelijk huisdierbezit door middel van educatieve programma's en outreach-activiteiten in de gemeenschap.
     Samenwerken met lokale gemeenschappen en organisaties: Om haar missie te versterken, streeft de voedselbank ernaar samen te werken met lokale dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen, bedrijven en vrijwilligers om een grotere impact te hebben en meer middelen te mobiliseren voor huisdieren in nood.