Stichting Dierenvoedselbank Purmerend

Samen sterk voor onze vrienden

Reglement

Bij de Dierenvoedselbank zijn we toegewijd aan het ondersteunen van huisdieren in nood en hun eigenaren. Om ervoor te zorgen dat onze middelen effectief worden gebruikt en eerlijk worden verdeeld, hanteren we enkele belangrijke voorwaarden voor het ontvangen van onze hulp.

Hulp is bedoeld voor uw eigen huisdier
Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor huisdieren die al deel uitmaken van uw gezin voordat u bij de Dierenvoedselbank terechtkwam. Nieuwe huisdieren worden niet toegelaten tot ons hulpprogramma.

Geen fokovereenkomsten
We accepteren geen huisdiereneigenaren die betrokken zijn bij fokovereenkomsten of die van plan zijn om te fokken terwijl ze van onze hulp gebruik maken. Het fokken van huisdieren is in strijd met onze missie om de overbevolking van huisdieren te verminderen en daarom niet toegestaan.

Consequenties van schending van de voorwaarden
Indien wij constateren dat de voorwaarden niet juist zijn nageleefd door te fokken of nieuwe huisdieren aan te schaffen nadat ze bij ons zijn gekomen voor hulp, wordt de betrokkene per direct uitgeschreven en wordt de toegang tot verdere hulp van de Dierenvoedselbank ontzegd.
We begrijpen dat deze voorwaarden streng kunnen lijken, maar ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat we onze middelen kunnen richten op de huisdieren die het meest in nood zijn en om te voorkomen dat onze hulp wordt misbruikt. We danken u voor uw begrip en samenwerking.

Aanmeld- & acceptatieprocedure
Iedereen kan een aanvraag indienen om gratis gebruik te maken van de Dierenvoedselbank. Deze aanvraag kan middels het invullen van het aanmeldformulier op de website of via mail. U ontvangt dan vervolgens een mail en er wordt gevraagd om een aantal bijlagen/ kopieën aan te leveren. Nadat wij het registratieformulier, en stukken, retour ontvangen hebben, zullen deze worden gecontroleerd worden door ons secretariaat. Bent u reeds ingeschreven (of maakt u gebruik van een inschrijving) bij een voedselbank of staat u onder bewindvoering, dan verleent u ons automatisch toestemming om daar eventueel navraag bij te mogen doen. Na goedkeuring van de aanvraag dient de aanvrager de eerste keer de huisdiervoeding persoonlijk te komen halen en zich te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Indien dit niet kan dient u contact met ons op te nemen.

Overige nodige informatie
Als wij nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op of maken een afspraak. Is uw aanvraag goedgekeurd dan ontvangt u een bericht zodra u bijna aan de beurt bent. Houdt u rekening met een mogelijke wachtlijst. Op een eventuele afwijzing kunt u geen bezwaar maken en hierover wordt verder niet gecommuniceerd. De ons toegestuurde bijlagen worden vanwege privacyredenen (AVG) vernietigd.

Aanspraken
-Client mag maximaal 3 huisdieren aanmelden.
-Client krijgt hoeveelheid voer voor type/soort huisdier. Elke uitgifte word op maat samengesteld voor uw dier(en). Pakketten bevatten echter nooit dezelfde inhoud.
-Ongebruikte huisdiervoeding en/of ander verkregen benodigdheden van de Stichting Dierenvoedselbank Purmerend mogen niet aan derden worden verkocht. Wij verzoeken u deze te retourneren.
-Uitgifte van huisdiervoeding, alsmede andere producten en diensten van de de Stichting Dierenvoedselbank Purmerend, is ten allen tijden een gunst en geen recht.
-Stichting Dierenvoedselbank Purmerend is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het huisdierenvoer en alle overige zaken aangaande uw huisdier.
-Aanvragen van speciaal voer is mogelijk maar kan niet worden gegarandeerd. Deze voeding dient op advies van een dierenarts worden aangetoond. Indien u vraagt om speciaal voer dan dient u een dierenarts recept ons toe te sturen. Het is niet mogelijk een specifiek merk op te geven.
Speciaal voer hebben wij niet altijd op voorraad. De keuze is dan aan u of u andere voeding wilt of er die keer van af ziet.
-Geleverd voer kan niet worden geruild of worden teruggebracht.
-Diereneigenaren die bij een andere dierenvoedselbank zijn aangesloten kunnen geen aanvraag doen.
-Wij geven niet aan initiatieven, stichtingen of andere instanties.


 Afmelden en Afspraken voor Pakketafhaling

Bij de Dierenvoedselbank streven we ernaar om een soepele en efficiënte dienstverlening te bieden aan huisdiereneigenaren in nood. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat alle cliënten zich houden aan de volgende richtlijnen met betrekking tot het afhalen van pakketten:

Afmelden bij verhindering
Als u niet in staat bent om uw pakket op de afgesproken tijd af te halen, dient u dit tijdig te melden bij de Dierenvoedselbank. Dit kan via mail: info@dierenvoedselbankpurmerend.nl

Wij begrijpen dat onvoorziene omstandigheden kunnen optreden, maar het is van essentieel belang dat u ons op de hoogte brengt als u niet kunt komen. Op deze manier kunnen wij onze inspanningen en middelen efficiënt blijven beheren.

Herhaaldelijk niet komen opdagen zonder voorafgaande kennisgeving wordt beschouwd als gebrek aan respect voor onze inspanningen en kan leiden tot stopzetting van de hulpverlening.

Regelen van een vervanger
Als u niet in staat bent om uw pakket persoonlijk af te halen, dient u zelf voor een vervanger te zorgen die dit namens u kan doen. Gelieve de Dierenvoedselbank op de hoogte te stellen van de naam van de persoon die het pakket namens u zal ophalen, zodat we de juiste persoon kunnen identificeren bij het afhalen.

Herinschrijving na stopzetting van hulpverlening
Indien uw hulpverlening wordt stopgezet vanwege herhaaldelijk niet komen opdagen zonder afmelding, dient u zich opnieuw in te schrijven voor hulp.
Houd er rekening mee dat er een wachttijd van 3 maanden kan zijn voordat u opnieuw in aanmerking komt voor hulp.
We danken u voor uw medewerking en begrip. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze dienstverlening effectief blijft ten behoeve van huisdieren in nood.

 

Op Eigen Risico

Bij de Dierenvoedselbank streven we naar het bieden van hoogwaardige producten aan huisdieren in nood. Ondanks onze inspanningen om zorgvuldig geselecteerde producten te verdelen, moeten cliënten begrijpen dat zij deze producten op eigen risico ontvangen.

 

Kwaliteit van de Geleverde Producten
Hoewel we ons uiterste best doen om alleen producten van goede kwaliteit te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat alle producten voldoen aan de verwachtingen van alle cliënten.
Sommige producten kunnen mogelijk de houdbaarheidsdatum hebben overschreden op het moment van ontvangst. Deze producten worden gratis verstrekt omdat de kwaliteit na deze datum niet meer wordt gegarandeerd. Echter betekend de overschreden datum niet dat de producten niet meer bruikbaar zijn.

Eigen Beoordeling van Producten
Cliënten worden geadviseerd om de geleverde producten zorgvuldig te inspecteren en zelf te beoordelen of ze geschikt zijn voor hun huisdieren.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënten om te bepalen of ze de ontvangen producten veilig aan hun huisdieren kunnen voeren.

Gebruik met Voorzichtigheid
Wij raden aan om voorzichtig te zijn bij het voeren van producten die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden of waarvan de kwaliteit in twijfel wordt getrokken.
In geval van twijfel wordt geadviseerd om het product niet te gebruiken en indien nodig alternatieve voeding te vinden voor uw huisdier.
Door het ontvangen van producten van de Dierenvoedselbank erkent u dat u deze op eigen risico neemt en dat de Dierenvoedselbank niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze producten.

Stopzetten van Voedselverstrekking
De Dierenvoedselbank behoudt zich het recht voor om op elk moment de voedselverstrekking stop te zetten. De reden voor het stopzetten van de hulp zal altijd met u worden besproken. We willen benadrukken dat we niet kunnen garanderen dat er altijd een pakket beschikbaar zal zijn, aangezien we afhankelijk zijn van beschikbare middelen.

Beëindigen van Hulp
Cliënten dienen op de hoogte te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van belangrijke wijzigingen in hun inkomenssituatie aan de Dierenvoedselbank.
Indien er een belangrijke wijziging optreedt in uw inkomenssituatie, dient u dit onmiddellijk aan ons kenbaar te maken.
Bij hertoetsing van uw situatie, als blijkt dat u belangrijke wijzigingen niet heeft doorgegeven aan de Dierenvoedselbank, wordt dit beschouwd als misbruik van onze regels.
In een dergelijk geval wordt u per direct uitgeschreven en komt u niet meer in aanmerking voor verdere hulp van de Dierenvoedselbank.
We willen alle cliënten eraan herinneren dat eerlijkheid en transparantie essentieel zijn voor een eerlijke verdeling van onze middelen onder degenen die het het meest nodig hebben.
Het duidelijk communiceren van deze voorwaarden is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alle cliënten op de hoogte zijn van de regels van de Dierenvoedselbank en om misbruik van de hulpbronnen te voorkomen. We danken u voor uw begrip en medewerking.

 

Privacybeleid

De Dierenvoedselbank hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens
Bij het gebruik van onze website kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het invullen van formulieren of het versturen van berichten.
Wij gebruiken deze gegevens om te reageren op uw vragen, verzoeken of opmerkingen, om onze diensten te verbeteren en om u informatie te verstrekken over onze activiteiten en evenementen, tenzij u ervoor kiest om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of delen met derden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging van Persoonlijke Gegevens
Wij nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
Alle benodigde stukken worden na registratie rechtstreeks vernietigd.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen en uw online ervaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.
U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Links naar Andere Websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van de Dierenvoedselbank. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Het privacybeleid van de Dierenvoedselbank kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in onze privacypraktijken weer te geven. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze pagina geplaatst.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@dierenvoedselbankpurmerend.nl.
Dank u voor het vertrouwen in de Dierenvoedselbank. Wij waarderen uw steun voor onze missie om huisdieren in nood te helpen.

Middels het indienen van het registratie/inschrijfformulier en gevraagde stukken geeft men aan akkoord te gaan met dit reglement.  • thumbnail_2R6VlMc8zQoHtcA3JUNgPqt1KY0-small
  • thumbnail_2R6VmyrjIsPzRUlfSOYCLkoWeqd-small
  • thumbnail_2R6W6eBzoeoIxPQZLc6pfssTFzl-small